Mắt kính bệnh viện công nghệ cao

Thông tin vận chuyển

Thông tin thanh toán

Your order

Sản phẩm Tạm tính
Kính mát chính hãng Police SPLL16 U28P  × 1 4.300.000
Tạm tính 4.300.000
Giao hàng
Tổng 4.330.000
  • Thực hiện thanh toán trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng ID đơn hàng của bạn làm tham chiếu thanh toán. Đơn đặt hàng của bạn sẽ không được vận chuyển cho đến khi tiền đã được xóa trong tài khoản của chúng tôi.

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để xử lý đơn đặt hàng của bạn, hỗ trợ trải nghiệm của bạn trên toàn bộ trang web này và cho các mục đích khác được mô tả trong chính sách riêng tư của chúng tôi.